سفارش تبلیغ
صبا ویژن

صفحه خانگی پارسی یار درباره

این روزها رو دوست دارم...

    نظر

این روزها رو دوست دارم...

روزهای سختِ امتحان...

روزهایِ آخرِ لمس دوستی های پاک...

روزهای خداحافظی با خوابگاه ...

روزهای آماده شدن برای ورود به روزهای مجهولِ پیش رو...

 

 

چند روز بعد نوشت 1 : دیروز (94/3/26) رسما از قم خداحافظی کردم و برگشتم به شهرم! شاید ترم بعد برای نوشتن پایان نامه برم قم و چند ماهی اونجا باشم اما باز معلوم نیست...

چند روز بعد نوشت 2 : هنوز باورم نشده که بعد از شش سال شاید دیگه برنگردم!!!

چند روز بعد نوشت 3 : هنوز باورم نشده که شاید دیگه دوستامو نبینم! بهترین دوستای عمرم که همشهریم نیستند و از اصفهان و خمین و بیرجند و کرمان و شیراز و گرگان و ارومیه اند! و جمع شدن دوباره شاید...

چند روز بعد نوشت 4 : هنوز باورم نشده با یکی که از همه بیشتر دوستش داشتم خداحافظی نکردم!! یکی که شاید برای همیشه ....