احترام دانشمند عمل کننده به علمش، مانند حرمت شهیدان و راستان است . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]

من و افکارم

ارسال‌کننده : انعکاس در : 90/5/18 8:22 عصر

[نوشته ی رمز دار]  
کلمات کلیدی :